جهت همکاري با گروه نرم افزاري سيب سرخ در زمينه هاي مختلف برنامه نويسي و طراحي و بازاريابي نرم افزار ها لطفا فرم ذيل را تکميل کنيد

نام شما (الزامی)

شماره تماس (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

مدرک:

رشته و دانشگاه:

زمینه همکاری:

نحوه کار:

پیام شما

پرسش امنیتی:
آدرس سایت گروه نرم افزاری سیب سرخ؟(www.sibsorkh.ir)